How to shop / Jak nakupovat
Jak nakupovat / How to shop

1. Choose your items

Use the category tree or "Search" to select the item. After clicking on a specific item, select the number of pieces, and add the item to the cart by clicking on the "Buy" icon.

2. Shopping cart

To go to the shopping cart, click on the shopping cart symbol at the top right of the e-shop page. You can edit the number of items in the cart by overwriting the quantity, or remove the items from the cart by the cross icon. Select the shipping method and payment method and click "Order" to enter your personal information.

3. Personal data

Fill in the information necessary for successful dispatch of your order or log in to your account. Before sending the order it is necessary to tick "Acceptance of business conditions".

4. Shipping an order

Click "Place Order" to submit your order for processing. We will send you a copy to your e-mail incl. other instructions.


 1. Vyberte si zboží

Zboží vyberte pomocí stromu kategorií nebo pomocí "Vyhledávání". Po kliknutí na konkrétní zboží, zvolte počet kusů, a přidejte zboží do košíku kliknutím na ikonu "Koupit".

 2. Nákupní košík

Pro přechod do košíku, klikněte na symbol košíku vpravo nahoře na stránce e-shopu.
Počet kusů zboží můžete v košíku upravovat přepsáním množství, popřípadě zboží z košíku vyjmout ikonou křížku. Vyberte způsob dopravy a způsob platby a klikněte na "Objednat" pro zadání osobních údajů.

3. Osobní údaje

Vyplňte údaje nutné pro úspěšnou expedici Vaší objednávky nebo se přihlaste k Vašemu účtu. Před odesláním objednávky je nutné zaškrtnout "Souhlas s obchodními podmínkami".

4. Odeslání objednávky

Kliknutím na "Odeslat objednávku" odešlete objednávku ke zpracování. Na e-mail Vám zašleme její kopii vč. dalších instrukcí.

will send you a copy to your e-mail incl. other instructions.

NzlkYmJ